1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau vadinamos “Taisyklės”) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau vadinama “Pirkėjas”) ir UAB „RAVISANA“ įm. kodas 122350285 internetinės parduotuvės “ramalina.eu” (toliau vadinama “Internetinė parduotuvė”, „Pardavėjas“) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybes, prekių įsigijimo, jų pagaminimo užsakymo bei už jas apmokėjimo sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką bei kitas nuostatas, susijusias su veikla, vykdoma Internetinėje parduotuvėje.

1.2. Internetinė parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti taisykles, atsižvelgdama į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas Internetinės parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.

1.3. Internetinės parduotuvės "ramalina.eu" veikla vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje bei už jos ribų.

1.4. Pirkėjas užsakymo patvirtinimo metu patvirtina, kad suprato taisyklių turinį, jas perskaitė ir sutinka su visomis sąlygomis, nuostatomis bei įsipareigoja jų laikytis.

1.5. Pirkti Internetinėje parduotuvėje turi teisę:

1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;

1.5.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis;

1.5.3. juridiniai asmenys.

1.6. Jei Pirkėjas nesutinka laikytis nustatytų taisyklių ir įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis Internetinės parduotuvės paslaugomis.

1.7. Internetinė parduotuvė yra atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai ar nesusipratimai kyla dėl to, jog klientas, nesusipažino su taisyklėmis ar neatsižvelgė į jam teikiamas rekomendacijas, nevykdė savo įsipareigojimų, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.8. Pirkimo - pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Internetinės parduotuvės laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas pateikia užsakymą Pardavėjui ir kai nurodytu elektroniniu paštu gauna laišką su užsakymo patvirtinimu. Nuo to momento Pirkėjas įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti ir jas priimti.

1.9. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje.

 

2. Asmens duomenų apsauga.

2.1. Asmens duomenys - tai informacija, kuri leidžia identifikuoti Pirkėją ir kurią Pirkėjas pateikia Internetinėje parduotuvėje norėdamas atlikti pirkimą. Pirkėjas, užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.

2.2. Pardavėjas naudoja Pirkėjo asmens duomenis tik tam, kad užtikrintų pirkimo procedūrą, neperduoda jų tretiesiems asmenims komerciniais, reklamos ar kitais tikslais. Pardavėjas imasi visų priemonių, kad apsaugotų Pirkėjo asmens duomenis nuo praradimo, sunaikinimo, klastojimo, neteisėto naudojimo ir prieigos.

2.3. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo Internetinėje parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.

2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas Internetinėje parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

2.5. Slapukai yra mažos rinkmenos, laikinai saugomos Pirkėjo kompiuterio kietajame diske, kad, kitą kartą Pirkėjui apsilankius Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjo kompiuteris būtų atpažintas. Pardavėjo svetainė slapukus naudoja tik informacijai, susijusiai su svetainės lankomumu, rinkti.

 

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose Internetinės parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.

3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su Internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto pristatymo dienos, nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Pardavėjui grąžinamą prekę. Šiuo atveju Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo grąžinamos prekės gavimo grąžina pirkėjui grąžintos prekės kainos sumą. Prekių pristatymo ir grąžinimo išlaidos negrąžinamos. (Pagal LR CK 6.228 10 , 6.228 11 str.).

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas negali pasinaudoti, jeigu prekė buvo naudojama, sugadinta, pasikeitė jos išvaizda ar savybės, taip pat, jeigu prekė buvo pagaminta specialiai pagal Pirkėjo užsakymą. (Pagal LR CK 6.228 10 .2 str.).

3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.

3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

3.7. Pirkėjas, naudodamasis Internetine parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

 

4 . Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai .

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis Internetine parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Internetinės parduotuvės registracijos formoje.

4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

 

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai .

5.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas gali įforminti užsakymą visą parą, 7 dienas per savaitę.

5.2. Prekių kainos Internetinėje parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM be pristatymo išlaidų.

5.3. Prekių informaciją. Prekių asortimentas pateiktas Internetinėje parduotuvėje www.ramalina.eu. Paspaudus ant pasirinktos prekės pateikiama papildoma informacija, nurodoma prekės kaina, nuotrauka, sudėtis. Prekės dydis, spalva, gali skirtis nuo matomos nuotraukoje, dėl monitoriaus nustatymų.

5.4. Į Pirkėjo klausimus, susijusius su užsakymu Pardavėjas atsako elektroniniu paštu arba telefonu parduotuvės-salono darbo valandomis.

5.5. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina – atsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

5.6. Užsakytos prekės rezervuojamos 3-ims darbo dienoms. Jei per šį laikotarpį dėl objektyvių priežasčių apmokėti negalite - prašome susisiekti ir susitarti dėl rezervavimo pratęsimo. Nesusiekus ir neapmokėjus, užsakymas bus atšauktas ir prekės grąžintos į prekybą. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

5.7. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

5.7.1. Atsiskaitymas naudojantis el. bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama el. bankininkystės sistema. Pirkėjas perveda atitinkamą sumą į Internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko el. bankininkystės sistemoje.

5.7.2. Atsiskaitymas banko pavedimu – tai išankstinis atsiskaitymas, kai Pirkėjas, perveda pinigus į Internetinės parduotuvės banko sąskaitą.

5.7.3. Atsiskaitymas naudojant PayPal sistemą. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo sistema, turi būti užsiregistravęs ir pasirašęs sutartį su PayPal.

5.7.4. Atsiskaitymas naudojant Paysera sistemą. Pirkėjas, norėdamas pasinaudoti šia atsiskaitymo sistema, turi būti užsiregistravęs ir pasirašęs sutartį su Paysera.

5.7.5. Grynais pinigais Pardavėjo parduotuvėje-salone, kai Pirkėjas pasirinko atsiimti prekes asmeniškai. Šiuo atveju Pirkėjas turi sumokėti ir atsiimti prekę per 3 (tris) darbo dienas.

5.8. Jeigu pirkėjas pageidauja užsakytą prekę pamatuoti atvykus į Pardavėjo parduotuvę-saloną, Pardavėjas jo prašymu gali rezervuoti prekę 3 (trims) darbo dienoms.

 

6. Prekių gaminimas pagal Pirkėjo užsakymą.

6.1. Jeigu Pirkėjas nori užsisakyti prekę, kuri Internetinėje parduotuvėje nurodyta kaip Pavyzdys, arba jis nori užsisakyti prekės modifikaciją (kitos spalvos, dydžio ir pan.), arba nori, kad būtų atliktas individualus užsakymas, jis turi susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu (raštiškai /ir grafiškai/ išdėstyti pageidavimus). Šiuo atveju prekės kaina yra sutartinė ir gali skirtis nuo nurodytos. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria dėl prekės ypatumų, kainos, pagaminimo terminų. Suderinus su Pirkėju visas prekės pagaminimo aplinkybes ir gavęs iš Pirkėjo raštišką patvirtinimą elektroniniu paštu, Pardavėjas išrašo ir išsiunčia Pirkėjui sąskaitą apmokėjimui. Gavęs apmokėjimą Pardavėjas gamina užsakymą. Esant galimybei Pirkėjas gali atvykti į parduotuvę-saloną ir suderinti užsakymą asmeniškai. Kai Pardavėjas pagamina prekę, jis informuoja Pirkėją elektroniniu paštu arba telefonu ir pristato prekę pirkėjo pasirinktu būdu.

6.2. Pirkėjas informuotas ir pripažįsta, kad vienetiniai rankų darbo gaminiai negali būti visiškai identiški, todėl užsakyta prekė gali nežymiai skirtis nuo originalo.

6.3. Pagamintos pagal užsakymus prekės negrąžinamos, todėl Pirkėjas ir Pardavėjas imasi visų priemonių, kad užsakymo ypatumai būtų suderinti ir įvykdyti tinkamai.

6.4. Jeigu Pirkėjas užsisako gaminti drabužius, batus ar galvos apdangalą ir negali atvykti į parduotuvę-saloną, kad Pardavėjas jį išmatuotų, Pardavėjas nusiųnčia pirkėjui išsamias instrukcijas, kad Pirkėjas galėtų pats atlikti matavimus. Tokiu atveju Pirkėjas sutinka tiksliai ir visiškai atsakingai atlikti matavimus, pripažindamas, kad nuo Pardavėjui pateiktų matavimų teisingumo priklausys, ar tiks jam pagamintas daiktas. Jei Pirkėjas nėra tikras, kad galės tinkamai atlikti matavimus, Pardavėjas rekomenduoja neteikti užsakymo.

 

7. Prekių pristatymas.

7.1. Prekių pristatymo būdai:

7.1.1. paštu „Lietuvos paštas“ Pardavėjo nustatytomis kainomis;

7.1.2. Pirkėjas gali atsiimti prekes asmeniškai be papildomo mokesčio UAB “RAVISANA” parduotuvėje-salone Vilniuje, Žirmūnų g. 83.

7.2. Gavęs apmokėjimą Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui prekes per 3 darbo dienas.

7.3. Pirkėjas, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

7.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.5. Prekės pristatomos Pirkėjui “Lietuvos pašto” numatytais terminais.

7.6. Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.

7.7. Pirkėjas pristatymo metu privalo patikrinti gautą siuntą, ar ji nepažeista; pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo pašto darbuotojo pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų; nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba prekė apgadinta. Pirkėjui neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo pašto darbuotojo prekės pristatymo dokumente.

7.8. Kai prekės pristatomos į kitą šalį, muitinės mokesčius ir kitas susijusias su prekės pristatymų rinkliavas apmoka Pirkėjas.

 

8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

8.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti įsigytos kokybiškos prekės, pranešdamas Pardavėjui apie tai raštu (el. paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo daikto pristatymo dienos, nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti arba perduoti Pardavėjui grąžinamą prekę. Šiuo atveju Pardavėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo grąžinamos prekės gavimo grąžina pirkėjui grąžintos prekės kainos sumą. Prekės grąžinamos Pirkėjo lėšomis. Pardavėjas neprivalo grąžinti pirkėjui papildomų išlaidų, kurios susidaro dėl to, kad Pirkėjas pasirinko ne patį pigiausią pristatymo būdą. (Pagal LR CK 6.228 10 , 6.228 11 str.).

8.2. Taisyklių 8.1. punkte numatyta teise Pirkėjas negali pasinaudoti, jeigu prekė buvo naudojama, sugadinta, pasikeitė jos išvaizda ir savybės, taip pat, jeigu prekė buvo pagaminta specialiai pagal Pirkėjo užsakymą. (Pagal LR CK 6.228 10 .2 str.).

8.3. Pagal susitarimą su pirkėju Pardavėjas gali pakeisti grąžintiną prekę į kitą, atsižvalgius, kad prekės yra vienetinės arba riboto tiražo.

8.4. Jei Pirkėjas nori pakeisti grąžinamą prekę į kitą parduotuvėje turimą brangesnę prekę, jis privalo sumokėti kainos skirtumą.

8.5. Pardavėjas nesuteikia garantijos parduodamoms prekėms.

 

9. Užsakymo atšaukimas

Užsakymas gali būti atšauktas šiais atvejais.

9.1. Jei Pirkėjas nesumokėjo už užsakymą per 3 (tris) dienas ir nesusisiekė su pardavėju, Pardavėjas atšaukia užsakymą.

9.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekių, kurių nėra sandėlyje, nesusitarė su Pardavėju dėl pagaminimo datos. Tokiu atveju Pardavėjas susisiekia su Pirkėju. Jei Pardavėjas negali įvykdyti užsakymo iki Pirkėjui pageidaujamos dienos, jis atšaukia užsakymą ir grąžina mokėjimą (jei Pirkėjas jau sumokėjo).

 

10. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė.

10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

10.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia Internetine parduotuve.

10.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie Internetinės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

10.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

10.5. Jei Pardavėjo Interneto parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

 

11. Rinkodara ir informacija.

11.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.

11.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.

11.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

11.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.

11.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

 

12. Baigiamosios nuostatos.

12.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.